Cestování Afrikou

Afrika je velice krásná a ještě více zajímavá. Mnozí z nás, by Afriku jistě velice rádi navštívili, dozvěděli se jistě mnohem více a zažili spoustu adrenalinu. Pro takovou to cestu je ale samozřejmě zapotřebí mnoho bezpečnostních opatření. V první řadě by měl každý návštěvník Afriky brát zřetel na své zdraví. Proto je třeba vyřídit si před celou výpravou veškerá očkování a vše si pečlivě naplánovat…
Afriku obývá mnoho kmenů různých kultur. Většinou má každá skupina, kmen či vesnice své vlastní zvyky a obyčeje. Tyto zvyky obyvatel Afriky se pro nás zdají jako naprosto zvláštní a některé možná až nepochopitelné. Pro „domorodé“ kmeny jsou ale tyto tradice samozřejmostí. Jedním takovým, pro nás nepochopitelným, zvykem je ženská obřízka, kterou některé kmeny považují za nezbytně nutnou. Dalším zvykem Africké civilizace je například různé zdobení těla. Ozdobou se rozumí například různé korálky, roztahování uší, výrazné jizvy a mnoho dalších extravagantních kousků. Možná ale právě kvůli těmto odlišnostem, ať už vzhledových nebo zvykových, nás africká civilizace tak fascinuje. Já osobně si myslím, že by se lidé neměli bát a měli by se jít do Afriky podívat. Nejen kvůli krásné přírodě a exotickým zvířatům, ale hlavně kvůli odlišné civilizaci, protože by po takové zkušenosti jistě změnili názor na svět a dnešní dobu a třeba by si i více vážili toho, co mají.
Markéta Vítová