Edukana, o.s.

Edukana_logo_blue

Občanské sdružení Edukana je neziskovou organizací zabývající se prací s různými profesními skupinami, jejich vzděláváním a rozvojem. Aktivity pro pedagogy a pedagogické pracovníky jsou zaměřeny na vzdělávání a poradenství v oblasti osobního rozvoje a multikulturních témat. Dlouhodobě realizujeme odborná školení a semináře akreditovaná MŠMT pro oblast dalšího vzdělávání pedagogů.

Díky zapojení organizace do několika mezinárodních projektů spolupracujeme s řadou zahraničních lektorů. Pro pedagogy tak zajišťujeme školení s odborníky z Anglie, Německa, Rakouska, Itálie, Dánska ad. Tematicky jsou školení zaměřena na osobní rozvoj pedagogů, inovativní metody pro volnočasové vzdělávání dětí a žáků a nové přístupy v interkulturním učení.

Kromě odborných seminářů a školení provádíme také poradenské aktivity pro pedagogy zaměřující se na různé multikulturní situace, řešení rizikového chování u dětí, jako jsou projevy xenofobie a s tím související agrese. http://www.edukana.cz/