Hodina H, o.s.

hodina h

Hodina H je občanské sdružení, jehož posláním je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace. Sdružení podporuje udržitelné celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času. Hodina H rozvíjí mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění. Podporuje občanské vzdělávání a etickou výchovu, komunitní život a jeho rozvoj. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost. Hodina H pro svou činnost definovala 4 klíčové priority: neformální vzdělávání, informovanost, osobnostní rozvoj, dobrovolnictví. www.hodinah.cz