Indie na dosah ruky

30.10.2012 Plzeň – Díky projektu hrazenému z fondu Evropské Unie „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, byl na naší škole dne 30. 10. uskutečněn prožitkový multikulturní a interkulturní program zaměřený na poznávání Indie a kultury této země. Za dětmi do školy přišel Guru, který pochází z Indie a spolu se svou českou partnerkou Evou jim vyprávěl o Indii. Jelikož děti již dobře rozumí anglicky, byl pro ně program veden napůl anglicky (Guru) a napůl česky (Eva). Projektu se účastnila i naše anglicky mluvící lektorka Yambi a paní učitelka anglického jazyka. Guru a i Eva byli velice příjemní a ihned si získali zájem a pozornost dětí. Využitím interaktivní tabule bylo možno promítat některé fotografie a obrázky velkoplošně a děti měly možnost ptát se na vše, co je zajímalo. Nyní už víme, kde je Indie, jak dlouho se tam letí, co je to sárí, jakým jazykem se v Indii domluvíme a mnoho dalšího.

Velkým úspěchem bylo poté malování Hennou, kterou si mohly všechny děti vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Díky vlastnostem Henny, kterou měli Guru a Eva k dispozici, bylo využito 100% přírodní směsi, bez chemických přísad a přídavků a děti si tak mohly vytvořit vlastní design, který jim poté Guru, Eva, Yambi a paní učitelka namalovali na ruce.

A aby čekání na to, než Henna uschne, lépe utíkalo, pustili jsme si Punjabi music a Guru nás všechny naučil několik tradičních „kroků“ těchto písní. Děti tancovaly a dováděly až do úplného vyčerpání. Na pomoc si dokonce pozvaly i předškoláčky a tak v jednu chvíli tancovala téměř celé škola včetně paní učitelky Petry. Na závěr nelze než dodat, že akce se opravdu vyvedla a v dětech probudila velký zájem o jiné kultury. Těšíme se proto na další projekt a posíláme do Indie jedno velké Thank You!