Jak jsou vnímány ženy – matky?

V neděli 10. 6. 2012 začal v holandském Schoorlu mezinárodní workshop pro 57 účastníků z 11 zemí. Česká republika má na tomto workshopu nejpočetnější zastoupení díky delegaci zástupců Sítě mateřských center o. s. a Třebíčského centra o. s.

„První mateřské centrum v ČR vzniklo již před 20 lety a od té doby se stalo fenoménem občanské společnosti. Aktuální počet členských mateřských center Sítě MC je 325, bohaté zkušenosti nás staví do pozice „učitelů“ pro ostatní země, zejména pak např. pro Maďarsko, Bulharsko či Polsko, kde mateřská centra teprve vznikají.“ řekla Daria Čapková krajská koordinátorka Sítě MC Kraje Vysočina.

Setkání, jehož cílem je výměna výsledků práce jednotlivých mateřských center a sítí mateřských center zúčastněných zemí, je součástí společného projektu v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig. Účastnice měli možnost poznat práci mateřských v jednotlivých zemích, ale také vidět různé pohledy na roli mateřského centra a pojetí problematiky mateřství.

Součástí celého setkání bylo týdenní seminář Leadership Support Process, který vedla La Doris Payne z americké organizace Neighbourhood Women, která již od roku 1980 poskytuje národní podporu ženám a vede je ke sdílení zkušeností a dovedností v podpůrných ženských skupinách.

Pro představení činnosti a role ve společnosti si představitelky připravily prezentace svých organizací. Na Slovensku a v Polsku je pojetí mateřských center a pohled na problematiku matek podobné jako u nás.  Centra jsou koncipována jako svépomocné dílny sloužící ke společnému setkávání se nejen matek, ale i dětí. Pravidelné programy jsou připravovány především pro děti, jednorázové programy pro rodiče či pro celé rodiny.

V Německu se činnost mateřských center časem redukovala na činnost setkávací a centra tam slouží především jako prostor je vzájemnému sdílení a výměně zkušeností mezi matkami samotnými.  O program, který byl dříve nabízen, přestaly mít matky zájem. Centra jsou však stále připravena vyhovět požadavkům svých klientek a tak i tady jsou připravovány jednorázové přednášky a programy. Programy jsou ovšem orientovány především na matky.

Zatím co evropské ženy se snaží posilovat svoji mateřskou roli, hledat to nejlepší pro své děti a zároveň být prospěšné v občanském životě, mateřská centra v Turecku řeší problematiku zásadnější. Jejich posláním je posilování pozice ženy ve společnosti. Mateřská centra jsou zřizována municipalitami a jejich úkolem je vést ženy ke gramotnosti, učí je číst a psát a mnohdy je nejtěžší práce je přesvědčit a podpořit v tomto rozhodnutí.

Nebývalý zážitek pro všechny účastnice workshopu připravili představitelky mateřských center z Maďarska. Jejich večerní nehmotný dárek překvapil naprosto všechny.  Ženský rituál! Ženy sedí v kruhu, uprostřed křeslo a několik předmětů zakrytých červeným šátkem. Tma! Postupně každá z žen v kruhu zapálí svíčku. Pořadatelky obřadu pokleknou vedle křesla a zpívají monotónní píseň. Jedna z nich, hlavní, přistoupí k ženám v kruhu a jednu z nich vyzve, beze slov, jen s písní ji dovede do křesla. Poklekne, zuje jí boty a další dvě odkryjí šátek. Potom jí pomalu a lehce omývají nohy ledovou vodou, osuší a odvedou na místo v kruhu. Do křesla je přizvána další a postup se opakuje, dokud rituálem neprojdou všechny ženy v kruhu. Nakonec se všechny chytí za ruce a společně zesílí společný zpěv a postupně ztišují až do ztracena.

Hana Šnajdrová, kraj Karlovarský, SMOK