Jak média zobrazují odlišný svět?

26.11. 2012, Prostějov
Mladí novináři ze školních redakcí se zamýšleli nad způsobem, jakým média zobrazují svět kolem nás, zvláště pak odlišné kultury, v ČR žijící cizince atd. Nejprve byly společně probrány zdroje, které nám poskytují informace o okolním světě, poté byly k zamyšlení představeny některé údaje z analýzy přístupu médií k informování veřejnosti o cizincích v ČR. Dalším bodem programu byl zkrácený záznam vyprávění nigerijské spisovatelky Chimamandy Achidie o tom, jak během svého života poznávala sílu příběhů a jak mohou příběhy ovlivnit náš pohled na svět. Nakonec měli redaktoři za úkol sesbírat střípky příběhů dvou ukrajinských bratrů a zamyslet se, jak by z oněch příběhů napsali do svého časopisu článek tak, aby byl pokud možno objektivní a vyhnul se stereotypům a jednostrannému pohledu. Tento úkol zahrnoval i přemýšlení, jak pracovat s přípravou tématu k psaní článku, s informacemi, s objektivitou. Doufáme, že program byl pro redaktory přínosný a využijí nabyté informace při své další novinářské činnosti.

Zuzka Švajgrová