Jak se hraje (nejen) v Africe

21.08.2012 Mohelnice – Děti v domě dětí a mládeže zažili na příměstském táboře den plný jiných kultur a jejich her a tvoření. Dětí bylo ke čtyřiceti, a protože všechny stály o cizokrajné hry, nejprve si zahrála a vytvářela jedna polovina z nich a poté druhá. Celý den se tak v prostorách DDM i na zahradě ozýval zvuk bubnů, lovili lvi, bránily se gruzínské věže a malovala kaligrafie.

Nejprve se děti naladili na „cestu“ do daleké Afriky tím, že si vyrobili africké bubínky. Dověděli se i zjednodušeně, jak se takový buben vyrábí a zkusili si na něj zahrát. Potom si s bubínkem zahráli hru, která má původ v Jižní Africe. Všichni se tak mohli zúčastnit „lovu na antilopu“, dva hráči s šátkem přes oči vždy představovali antilopu a lva. Ostatní děti, stojící v kruhu pomáhali lvovi antilopu chytit tak, že opakovali domorodé africké slovo pro lva mů-bej tím hlasitěji a rychleji, čím více se lev antilopě blížil. Děti byly z lovu nadšené, zvlášť když na sebe lev s antilopou narazili omylem a když si s nimi zahráli dokonce i pracovníci DDM.

Poté přišla na řadu hra gruzínská. Děti se dověděli, kde je Gruzie, kde v zemi leží vysoké hory a jaké hry v horách nejraději hrají. Pak si zahráli na obranu věží. Byla to hra plná běhání, která prověřovala obratnost, rychlost a spolupráci všech zúčastněných. Děti ani nechtěly skončit, přesvědčil je až blížící se déšť.

Utekli jsme před deštěm dovnitř a tak se přesunuli do Japonska. Informace o kaligrafii všechny zaujaly, děti měly možnost vyzkoušet si malovat kaligrafickým štětcem, podívat se na pravý kaligrafický svitek a nakonec si zkusit namalovat japonské znaky, případně si takový svitek i sami vyrobit. Někteří dbali na krásu a jemnost a malovali květiny spolu se znaky, aby znaky vyprávěly o jejich kráse. Jiní spíše preferovali informace a snažili se namalovat co nejvíce japonských slov a napsat si k nim významy, aby se mohli doma pochlubit, co vše znají z japonštiny.

Však si také všichni účastníci odnášeli domů bubínek i výkres se znaky jako připomenutí celého dne.

Zuzana Švajgrová