Jak se Vám líbili akce ve SMOKu?

Kristýna Bulantová a Daniel MorkesProgram „Život ve tmě“ nám ukázal, jak se cítí slepí lidé. Dostali jsme za úkol zavázat si oči a využívat jiné smysly (čich, hmat). Pak jsme se všichni společně zamysleli, co je pro slepé lidi asi nejtěžší a diskutovali jsme o tom. Když jsme si pak mohli sundat šátky z očí, prohlíželi jsme si slepecké písmo a snažili se přečíst pár písmen hmatem. Nakonec jsme si navzájem vytvářeli překážkovou dráhu a se zavázanýma očima jsme měli jí projít. Při programu jsem si uvědomila, jak to mají slepí lidé těžké a co všechno si musí projít, aby mohli ,,normálně“ žít. (Kristýna Bulantová, 15 let)

Během aktivity pořádané v rámci SMOKu jsme zjistili, že i to, co se zdá být lehké, může být těžké. Tím se nám potvrdilo přísloví: „Sytý hladovému nevěří.“ I když se to nezdá, bylo těžké zavázat si tkaničky. Také už víme, že Braillovo písmo je ještě mnohem těžší než normální. Pak jsme si vyzkoušeli, jak voní skořice nebo máta nebo jak poznat po hmatu některé věci. (Daniel Morkes, 15 let)