Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska

KRDMK je střešní organizace, jejímž základním posláním je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu „Úmluvy o právech dítěte“, ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Své poslání naplňuje Rada tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. KRDMK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Rada také zřizuje certifikované Informační centrum pro mládež, což je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Zároveň je připraveno pomáhat mladým lidem s tvorbou a realizací vlastních projektů. http://www.krdmk.com/

Jak se zapojit?
V MOKu ICM v Chebu vítáme všechny aktivity, které přicházejí od našich dobrovolníků. Rádi využíváme pomoc se zajištěním jednotlivých akcí, tvorbu letáků a pozvánek. Dobrovolníci pomáhají s obsluhou Facebooku. Někteří vedou vlastní programy, což se ukázalo jako velmi zajímavé. Vítáme i „pouhé“ osobní pozvání a doporučení našich akcí kamarádům. Pokud se chcete zapojit do našich aktivit, více informací najdete na http://www.icmcheb.cz/.