Kvalitně strávený čas, myslí si Barbora

09 ZakciZúčastnila jsem se několika multikulturně vzdělávacích programů „Poznej svět všemi smysly“ konajících se v prostorách Klubu cestovatelů. Referovanými tématy byla například Afrika, Indie, Čína, Arméni nebo světová kuchyně. Přednášky se konali v příjemném prostředí čajovny, což nás příhodně vtáhlo do atmosféry jiných světů. Délka těchto programů se vždy pohybovala kolem dvou hodin, což je ideální vzhledem k udržení pozornosti.

Měli jsme možnost si poslechnout zajímavé podání zážitků z cest. Tyto informace jsou pro nás velmi přínosné ve srovnání s encyklopedickým popisem lokality a kultury tamních kmenů. Je nepochybné, že člověku nejvíce přináší zkušenosti, ať už se jedná o zkušenosti vlastní či někým zprostředkované. Dávají nám možnost utvořit si jisté povědomí a představu o mentalitě tamních obyvatel, o jejich životě, povinnostech, o problémech, s kterými jen těžko můžeme srovnávat ty své. Zajímavé byly ochutnávky tamních pokrmů, se kterými se zde máme jen stěží možnost setkat. Například ukázkou afrických šperků vyrobených převážně z přírodních materiálů (z důvodu dostupnosti) jsme měli příležitost utvořit si představu o tamních možnostech a pohledu na estetiku.

Tyto nepovinné výchovně-výukové programy vnímám jako velmi účelové pro naši věkovou kategorii z důvodu nenásilného a příjemného předání informací příjemnými lektory Davidem Švejnohou a Milanem Václavíkem. Všechny tyto přednášky mi byly jen a jen přínosem. Čas, který jsem tomuto věnovala, byl kvalitně strávený. Ne každý z nás měl či bude mít šanci se do zemí s tak odlišnými kulturami dostat, proto si vážím ochoty a času lektorů. Zúčastnila jsem se již více takových přednášek a vždy jsem byla nadšená. Musím říci, že zájem podílet se na takovýchto akcích bych měla velký. Měla bych tak možnost předat něco nového tak jako dříve bylo předáno mě. (Barbora Formánková, 17 let)