LOS – Liberecká občanská společnost, o.s.

LOS

LOS je nevládní nezisková organizace založená v roce 2003. Jejím hlavním cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni, a to pomocí neformálního vzdělávání. Soustředí se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a otevření nových možností pro to být aktivním.

Společnost iniciuje a realizuje výměny mládeže, vzdělávací projekty, pořádá výstavy a snaží se propagovat a podporovat aktivní občanství nejen jako filosofii, ale zároveň jako způsob života. K tomu organizuje i školení, konference, workshopy či Živou knihovnu. Tyto aktivity provádí v Liberci, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, ale i v různých koutech Evropy ve spolupráci se zahraničními partnery.
LOS se snaží oživit Liberec a jeho okolí, svojí činností usiluje o zkvalitnění kulturních, sociálních i občanských služeb. Organizace se zaměřuje na podtržení významu dobrovolnických aktivit, odkrytí tabuizovaných témat a stereotypů vůči minoritním skupinám a (nejen) metodickou podporu pracovníků s mládeží. V neposlední řadě usiluje o posílení spolupráce NNO působících v Libereckém kraji. Snahou LOSa je také oživení Euroregionu Nisa, odstranění bariér a hranic stále existujících v mysli občanů Euroregionu, zpřístupnění zdánlivě vzdálených lokalit a využití občanského a kulturního potenciálu regionu. http://losonline.eu/

Jak se zapojit?
Celá organizace LOS je vybudována na dobrovolnické bázi. V okamžiku, kdy máte chuť měnit svět kolem Vás k lepšímu, můžete nás navštívit a můžeme dlouhodobě pracovat na tom, abyste tento svět měnit mohli. Nabízíme i Vám, potencionálním LOSům, příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti.