Muge z Turecka

MugeMuge Boncuk původem z Turecka přijela do České republiky v roce 2012 v rámci Evropské dobrovolné služby. V organizaci Petrklíč help se sídlem v Českém Těšíně strávila 12 měsíců. Před příjezdem do Čeeska pracovala jako učitelka na základní škole. Jejím snem bylo se podívat do Evropy ještě, než se na dobro usadí a začne se věnovat rodinnému životu.

Během své dobrovolné služby Muge připravovala program pro děti ve školní družině. Velmi různorodými aktivitami tak přiblížila našim dětem tureckou kulturu. Děti se mezi jinými naučily tančit tradiční tanec, který jejich turečtí vrstevníci každoročně 23. dubna tančí na oslavu Dne dětí. Původně bylo toto datum sice svátkem, který připomíná suverenitu Turecka, tedy dnem, kdy se poprvé sešel první turecký parlament, ale později věnoval turecký stát tohle výročí dětem. Jsou to přece právě ony, kdo tvoří budoucnost národa. Mezi další oblíbené aktivity s Muge patřily také tradiční turecké hry, ve kterých byli vždy všichni výherci, kulinářské workshopy, pomoci kterých se malí účastníci naučili také některá základní turecká slova, nebo setkání s tureckou písničkou, která pro některé představovala větší výzvu, než některé náročné jazykolamy.
Kromě aktivit s dětmi ve školní družině, Muge také pořádala turecké večery a setkání s žáky středních škol, během kterých se dělila s účastníky o své zážitky z České republiky. Povídala o tom, jak vnímá svoji vlastní kulturu a jak vnímá naši kulturu, která je ji cizí. Její účast nechyběla ani na dvou víkendových akcích, pořádaných v Moravskoslezském kraji. Pro mnohé účastníky byla velkým přínosem nejen díky kulturní různorodosti, ale také si mohli prověřit svou znalosti cizích jazyků.