Multikulturní otevřený klub ICM Cheb

Klub vznikl spolu se začátkem projektu SMOK v březnu roku 2012. Díky síti SMOK bylo realizováno 44 programů. Ve volném čase se pravidelně setkávají žáci základních a středních škol, kteří zažívají jinakost, poznávají sama sebe a rozvíjejí se. V klubu se lektoři snaží pracovat s tématy, která jsou účastníkům blízká, tedy jinakostí, se kterou se setkávají a jsou s ní v bezprostředním kontaktu. Žáci se například účastnili aktivit: Život ve tmě, Jsem dyslektik, Když ruce mluví, Neboj se bejt jinej, Stereotypy naživo, Světové hry, Cesta kolem světa, Čeho si člověk váží. Během workshopů jsou účastníci formou zážitkové pedagogiky konfrontováni s tajemným a neznámým. Velmi intenzivně tak zažívají jinou kulturu. Účastníci osobně rostou, vnímají odlišnosti, jsou vedeni k větší tolerantnosti. Některým členům se činnost klubu natolik zalíbila, že se sami zapojují do příprav akcí, ale i do samotného vedení programu. Účastníci často dávají podněty na témata, kterým by se rádi věnovali.