Multikulturní otevřený klub ICM Pelhřimov Hodiny H

Klub byl otevřen v březnu 2012, od té doby se v něm realizovalo díky projektu SMOK 52 jednodenních setkání a jedna Živá knihovna. Žáci základních škol a studenti středních škol se ve volném čase seznamují s problematikou jinakosti. Věnují se multikulturnímu poznávání různých zemí, evropskému dobrovolnictví, interkulturním aktivitám spojených s poznáváním kultur, tradic a to vše pomocí zábavných aktivit, zajímavých her a aktivního zapojení všech. Mladí lidé se účastnili například aktivity „Ochutnávání zemí všemi smysly“, kde poznali cizí kultury všemi smysly, nebo „Mezinárodního dne tance“, kdy se s různými zeměmi seznámili prostřednictvím tanců a legend. Účastníci jsou často překvapeni, co vše může znamenat jinakost, že nutně nemusí jít o cizince. Klub spolupracuje s dětskými domovy. Účastníci jsou motivováni, aby rozvíjeli vlastní aktivity a v klubu je prezentovali. Mladí lidé, kteří cestovali, předávají informace interaktivní formou.