Multikulturní otevřený klub Křižovatka Kladno

Klub Křižovatka funguje od dubna roku 2011. Díky síti SMOK bylo od listopadu 2012, kdy je klub Křižovatka její součástí, realizováno 35 jednodenních setkání a 2 živé knihovny. Ve volném čase účastníci pracují na workshopech zaměřených na sebeuvědomování a upevňování své individuální identity. Účastníci si tak uvědomují důležitost otevřeného přístupu k ostatním a potřebu vzájemné spolupráce při vytváření kulturních aktivit. Lektoři se zaměřují na taneční, divadelní nebo hudební aktivity, kdy účastníci poznávají své hodnoty a identitu prostřednictvím svého těla, tyto aktivity jsou zaměřeny zároveň na skupinovou spolupráci. Další lektoři pracují na téma lidských práv, kdy se snaží zprostředkovávat kontakt se zástupci menšin, diskuze o předsudcích a diskriminaci. Klub se věnuje i dobrovolnictví, kdy pořádal besedy s dobrovolníky z různých koutů Evropy. Někteří členové se už nejen akcí účastní, ale také se podílejí na organizaci vlastních workshopů.