Multikulturní otevřený klub M Klub Městská knihovna Třinec

Klub je zaměřen na mladé lidi a studenty. Třinecká knihovna se cíleně a systematicky věnuje práci s dětmi, nicméně má i pěkné oddělení pro dospělé a snaží se vybudovat oddělení pro mládež. Práce s ní je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje knihovny a také jedním z prioritních bodů strategického plánu města. Nedílnou součástí oddělení bude rovněž oficiální Informační centrum pro mládež, které jim bude bezplatně poskytovat informace z 29 evropských zemí – například o možnostech studia, práce, dobrovolnictví, cestování, a související doplňkové služby. V M Klubu se konala např. akce „Někdo holky, jiný vdolky“.