Multikulturní otevřený klub při Domov Mládeže při Střední škole technické, Přerov

Klub funguje od ledna 2013. Středoškolští studenti, ubytovaní v Domově Mládeže, mají téměř každý měsíc školního roku možnost zúčastnit se podvečerní aktivity, akce či workshopu, na které se pobaví, zkusí něco nového a zároveň se podívají na známé i neznámé z různých úhlů pohledu.
Středoškoláci si již vyzkoušeli bubnování na djembe a zároveň se přitom zamýšleli, co pro ně znamená být součástí skupiny, naslouchat i projevit se. Podvakrát během dvou let si před prázdninami poslechli zážitky dobrovolníků, kteří strávili část léta na dobrovolnických projektech v zahraničí, a inspirovali se tak pro vlastní prázdniny. Vyzkoušeli si africký tanec a hip hop a zapřemýšleli nad vnímáním času a rytmu, subkulturami a pochopením. Inspirovali se ekologickým přístupem v rámci přípravy na Vánoce a to pomocí workshopu ekologického balení a výroby dárků s pomocí recyklovaných materiálů. Poslechli si vyprávění o životě v Číně a seznámili se s některými aspekty čínské kultury. Setkali se s čínským lektorem kaligrafie a toto umění si i vyzkoušeli. Na dalším setkání věnovaném stylu, vnímání krásy, předsudkům spojeným s oblékáním a vzhledem si také vyzkoušeli tetování hennou a tak „na vlastní kůži“ zjistili, jak by se na ně okolí dívalo, kdyby měli oni sami tetování.