Multikulturní otevřený klub při Gymnáziu Václava Hraběte Hořovice

Klub na gymnáziu funguje od podzimu 2013.  Díky síti SMOK se uskutečnilo několik odpoledních setkání se studenty. Přibližně jednou až dvakrát do měsíce se studenti seznamují s tématikou multikultury, jinakosti.  Studenti díky tomu smysluplně tráví volný čas, mají možnost se dozvědět něco o sobě, druhých, o jiných zvycích a kulturách. Vyzkouší si něco nového, osobně rostou. Plaší studenti se nebojí vyjádřit svůj názor, i když se to stále stává méně často, než by si lektorka přála. Studenti se účastnili aktivit Kulturní „mission impossible“ či simulační hry (jaké je zažít cizí kulturu na vlastní kůži). Studenti se sami aktivně zapojují do chodu klubu například besedami o svých mezikulturních zkušenostech ze zahraničních pobytů (například o Itálii, Chile, USA a Kanadě). Od ledna do února 2014 byla na gymnáziu umístěna výstava Příběh dobrovolníka II.