Multikulturní otevřený klub Yume při středoškolském klubu ASK ČR v Karviné

Multikulturní otevřený klub YUME sídlí v prostorách karvinské čajovny, kterou založil absolvent tělesné kultury a sportu v Ostravě Lech Toman. I proto dává prostor aktivitám spojených s neformálním vzděláváním a poznáváním světa a jiných kultur. V tomto místě se konají cestovatelské přednášky, jsou pořádány večery s deskovými hrami a jiné netradiční způsoby trávení volného času. V rámci SMOKu v se v prostorách Yume konal například rozvojový večer „Někdo holky, jiný vdolky“. V prostorách tohoto MOKU se budou akce tohoto typu konat pravidelně jednou za měsíc.