Naši lektoři- David Švejnoha

David

Struktury aktivit, workshopy, výstavy a filmy v rámci SMOKu pořádalo a připravovalo mnoho lektorů. Jak se k interkulturnímu neformálnímu vzdělávání dostali a co je nejvíce baví, se dočtete v rozhovorech s nimi.

Rozhovor s lektorem Davidem Švejnohou

Jak dlouho se věnuješ lektorování? Jak ses k němu dostal?
S lektorováním a vedením programů pro děti a veřejnost jsem začal v roce 2008. Několik let jsem působil u neziskové organizace, která vedla rozvojové projekty v Africe. V návaznosti na to jsem začal jezdit po českých a slovenských školách a knihovnách a pořádal workshopy na téma rozvojové spolupráce, života v nejchudších oblastech světa a o ženské obřízce.

Jak ses dostal k práci s mládeží?
Po několika měsíčním působení v afrických zemích jsem si uvědomil, že by nebylo špatné podělit se o své zkušenosti z cest s veřejností. Oslovila mne první škola a připravil jsem jednoduchou diskusi na téma života v Africe pro studenty střední školy. Porovnával jsem své znalosti z cest s názory a pohledem studentů na tento kontinent. Zjistil jsem, že spousty mladých lidí vnímá Afriku jednostranně, na základě názorů vytvořených z dokumentů a médií. Vždy jsem vedl své workshopy tak, abych mohl s účastníky diskutovat a reagovat na jejich názory či připomínky. Musím potvrdit, že to bylo a je vždy oboustranně obohacující.

Jaké vlastnosti má mít správný lektor?
Lektorování musí přednášejícího hlavně bavit. V první řadě by měl své posluchače umět zaujmout a musí své workshopy vždy přizpůsobit složení, věku a velikosti skupiny. Rozebírání inflační spirály v Zimbabwe není zrovna ideální téma při první stupeň ZŠ a zrovna tak s vázáním panenky do šátku jsem se na chlapeckém učilišti nesetkal zrovna s nadšením. Já se svými kolegy se vždy snažíme, aby naše programy působily na všechny smysly.

Jaké aktivity nejčastěji děláš?
Soustředíme se hlavně na programy „Poznej svět všemi smysly“. Do čajovny brněnské restaurace Klub cestovatelů si zveme mladé lidi a představujeme jim jednotlivé země a kontinenty. Kromě diskuse a projekce fotografií nikdy nechybí lokální hudba a ochutnávka místních specialit. Účastníci si tak mohou zkusit vyrobit jednodušší pokrmy z jednotlivých kontinentů a přivoní si k exotickému koření. Na program vždy přivezeme i artefakty a většinou vše doplní exotická tanečnice. Na tyto programy potom navazují i kurzy světových kuchyní, do kterých se účastníci aktivně zapojí a naučí se tak principy pestrých kuchyní celého světa. Pokoušíme se i o kurzy exotických tanců. V poslední době rozvíjíme ochutnávky hmyzích specialit, které se těší rostoucí oblibě.

Co si mám představit pod pojmem interkulturní vzdělávání?
To je otázka, na kterou se mi vždy špatně odpovídá. Interkultura, multikultura jsou pro mne hodně obsáhlá témata. Každý den se mladý člověk ve svém okolí potká s něčím jiným, či neznámým. Reakce jsou různorodé a často ovlivněné předsudky a zažitými stereotypy. Jak na mladé lidi působí černoch, homosexuál, vegan či vozíčkář? My se se svými programy snažíme představit rozlišné kultury tak, aby děti a mladí lidé pochopili, že to co je pro někoho zvláštní, rozdílné a divné je pro někoho všední. Snažíme se inspirovat.

Co z lektorování tě nejvíce baví?
Baví mě reakce. Vždy vedeme programy tak, aby se účastníci aktivně zapojili a sami si utvořili vlastní názor. Mnohdy se mnou ani nesouhlasí a to je impuls k další diskusi. Poslouchám a vnímám, jak přemýšlí a jak jsou zabráni do tématu. Pro mne je to hodně obohacující a téměř každý workshop se dozvím něco zajímavého. Největším potěšením ovšem je, když někdo přijde znovu, protože „se mu to líbilo“.

Jak se rozhoduješ, kterou aktivitu budeš s žáky či studenty dělat?
Rozhoduji se vždy na základě předchozích zkušeností. Pozoruji, co účastníky baví a co méně, sleduji, jak reagují, co jim to přináší a jak je to inspiruje. Jednotlivé programy se tak samy zdokonalují a mění. Koncept 5 smyslů se ukázal jako úspěšný a v mladých lidech zanechá vždy ty nejsilnější dojmy a poznatky.

Naučil ses něco během lektorování? Překvapilo tě něco?
Naučil jsem se hlavně poslouchat. Z každé připomínky či dotazu se snažím něco vytěžit. Zjistil jsem, že lektorování dělám také kvůli sobě a každý program je pro mě inspirující. Vždy mě překvapí, když se časem ozve někdo z účastníků s tím, že vzpomíná na naše programy a že ho to motivovalo. Snažíme se naše programy dělat srdcem a co nejlépe. Pořád rostou a neustále je co zdokonalovat.

Jaké aktivity plánuješ v budoucnu?
Spíše se nyní soustředím na zdokonalování stávajících workshopů a rozšíření jednotlivých témat. Rozhodně chci zůstat u konceptu 5 smyslů. Chtěl bych se blíže spojit s cizinci žijícími v mém okolí a zapojit je do našich programů. Snažím se více rozvinout iniciativu mladých lidí. Kontaktuji další lektory, se kterými sdílíme své zkušenosti a propojujeme své aktivity.