Naši lektoři- Eva Havlíčková

Eva

Struktury aktivit, workshopy, výstavy a filmy v rámci SMOKu pořádalo a připravovalo mnoho lektorů. Jak se k interkulturnímu neformálnímu vzdělávání dostali a co je nejvíce baví, se dočtete v rozhovorech s nimi.

Rozhovor s lektorkou Evou Havlíčkovou

Kdy jsi začala se školením a lektorování?
Školitelkou na národní i mezinárodní úrovni jsem od roku 2007.

Co vše obnáší práce školitelky?
Jako školitel patří mezi mé úkoly příprava, organizace a vyhodnocení aktivit v rámci různých seminářů, školení, konferencí, workshopů a dalších příležitostí. Školím neformální a interkulturní učení, zapojení znevýhodněné mládeže, participace a další témata.

Školíš pouze děti?
Ne, díky dlouholeté práci školitele a účasti na nejrůznějších školeních mám bohaté zkušenosti se školením českých i mezinárodních skupin od věkové kategorie mládeže po seniorský věk.

Jaké vlastnosti musí mít školitel?
Především by měl mít aktivní prezentační dovednosti a komunikační schopnosti. Měl by mít manažerské dovednosti. Základní počítačová a internetová gramotnost, finanční gramotnost jsou také důležité. Měl by se umět orientovat v médiích a marketingu.

Co obnáší práce školitele?
Připravuji aktivity neformálního učení, připravuji aktivity i po metodické stránce, vyhodnocuji učební procesu účastníků a práci s nimi.

Proč ses zapojila do projektu SMOK?
V rámci projektu SMOK jde především o aktivity spojené s neformálním učením s tématikou interkultury, tolerance, porozumění, přemýšlení o jiném přístupu k jinakosti jako takové, což je mé práci blízké.

Čeho chceš docílit v rámci své práce?
Napomoci nasměrování mládeže a mladých lidí tak, aby se na věci zkusili podívat z jiných pohledů, zamysleli se, než udělají rychlý závěr, zkusili změnit své zažité myšlenkové vzorce.

Co tě nejvíce baví na tvé práci?
Připravovat aktivity, které děti, mládež a mladé lidi baví a zároveň se dozví něco jiného a třeba se v nich něco málo změní či rozvine. Být součástí osobního a osobnostního rozvoje účastníků nejrůznějších aktivit.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita?
Poznávání cizích kultur jinak a všemi smysly a aktivity, které umožňují dívání se na věci z jiného úhlu pohledu.