Naši lektoři- Hana Šnajdrová

Hana

Struktury aktivit, workshopy, výstavy a filmy v rámci SMOKu pořádalo a připravovalo mnoho lektorů. Jak se k interkulturnímu neformálnímu vzdělávání dostali a co je nejvíce baví, se dočtete v rozhovorech s nimi.

Rozhovor s lektorkou Hanou Šnajdrovou

Jak dlouho se věnuješ lektorování?
S lektorováním jsem začala v roce 2008, ale s opravdovým lektorováním jsem začala v roce 2010.


Jak ses k němu dostala? Jak ses dostala k práci s mládeží?
V roce 2001 jsem spoluzakládala Informační centrum pro mládež v Chebu, které je dnes certifikované MŠMT. V průběhu našich aktivit jsem občas vedla nějaký workshop. Začali jsme spolupracovat s německými partnery a tak jsem se dostala k pojmu jazykové animace. Přihlásila jsem se na kurz, který se mi tehdy zdál hodně drahý. Nakonec jsem ale ráda, že jsem se přihlásila. Začala jsem lektorovat „ve velkém“ a od té doby mě to baví čím dál tím víc.

Jaké vlastnosti má mít správný lektor?
Ač to bude znít paradoxně, měl by umět naslouchat svým posluchačům a okamžitě reagovat na jejich potřeby.

Co si mám představit pod pojmem interkulturní vzdělávání?
Snažíme se v našem MOKu připravovat programy především podle interkulturních teorií, kdy se snažíme hledat co mají lidí z jednotlivých kultur společné, co je spojuje, vede je k multikulturnímu dialogu a hledání možností vzájemného obohacení.

Jaké aktivity nejčastěji děláš?
Nejčastěji připravuji aktivity, které přibližují něco tajemného avšak blízkého. Mám ráda témata, se kterými se mohou účastníci setkat v běžném životě.

Co z lektorování tě nejvíce baví?
Baví mě zjišťovat, že mládež má své názory, že nejsou tak „nepoužitelní“ jak o nich mnozí říkají.

Jak se rozhoduješ, kterou aktivitu budeš s žáky či studenty dělat?
Většinou to vyplyne z toho, co jsme už dělali, na co jsme narazili, nebo co je aktuální v mém životě.

Jak se připravuješ na lektorování?
Mám ráda, když si mohu prostor „naladit“ do tématu. Pečlivě si připravuji téma jako takové, abych nebyla zaskočena nějakou otázkou. Pečlivě si připravuji reflexy, protože jsem přesvědčená, že to je nejdůležitější část multikulturního, či chcete-li interkulturního vzdělávání.

Naučila ses něco během lektorování? Překvapilo tě něco?
Naučila jsem se toho spoustu! Lektorování mě pokaždé posunuje o kousek dál. Co mě překvapilo? Práce s romskou skupinou. Překvapilo mne, s jakým vděkem dětští účastníci přijímali aktivity workshopu a především možnost vyjádřit svůj názor.

Jaké aktivity plánuješ v budoucnu?
Pokračovat. Napomáhat setkávání lidí, směrovat je k tolerantnosti a otevřenosti.