Naši lektoři- Lucie Dušková

Lucie

Struktury aktivit, workshopy, výstavy a filmy v rámci SMOKu pořádalo a připravovalo mnoho lektorů. Jak se k interkulturnímu neformálnímu vzdělávání dostali a co je nejvíce baví, se dočtete v rozhovorech s nimi.

Rozhovor s lektorkou Lucií Duškovou

Jak dlouho se věnuješ lektorování?
Aktivně od roku 2011.


Jak ses k němu dostala?
Jako dobrovolnice v Živé knihovně, kterou organizuje Organizace na podporu integrace menšin (OPIM).

Co si mám představit pod pojmem interkulturní vzdělávání?
Vzdělávání, kde se učíme uvědomit si, že každý je jiný a jedinečný, navzájem hlouběji poznávat jeden druhého, neodsuzovat ho proto, jak vypadá, navzájem se respektovat a spolupracovat spolu i přes odlišnosti mezi námi.

Jaké aktivity nejčastěji děláš?
Živou knihovnu, pohybové aktivity (například žonglování) a workshop Krok vpřed, kde se účastníci vžívají do rolí zástupců menšin.

Co z lektorování tě nejvíce baví?
Celý proces.

Jak se rozhoduješ, kterou aktivitu budeš s žáky či studenty dělat?
Podle jejich žádosti nebo v případě dlouhodobější práce se skupinou podle toho, co usoudím za potřebné vzhledem k situaci.

Jak se připravuješ na lektorování?
Teoreticky – čtu knihy, internet a zapojuji svou fantazii, protože si často aktivity upravuji podle toho, aby se hodily na skupinu.

Naučila ses něco během lektorování?
Ano, hodně, a to i po stránce improvizace :-) .

Jaké aktivity plánuješ v budoucnu?
Živou knihovnu a uvidíme, co dalšího přijde.