OPIM o.s.- Organizace na podporu integrace menšin

logo OPIM

OPIM je nezisková organizace, která vznikla v roce 2001. Posláním OPIM je šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijících v České republice skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci.
Organizace pořádá aktivity proti diskriminaci, rasové nesnášenlivosti, xenofobii i jiným formám intolerance v České republice. Nabízí lidskoprávní školící kurzy na několika úrovních a integrační programy proti předsudkům. OPIM usiluje o společnost se zachováním lidských hodnot, jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost a o dodržování základních práv a svobod. Mottem OPIM je „Rovné šance pro všechny“. www.opim.cz

Jak se zapojit?
 V rámci Organizace pro podporu integrace menšin se můžete zapojit především dvojím způsobem. Můžete se stát živou knihou, pokud jste z menšiny, národnostní, sexuální, náboženské, sociální nebo vykonáváte neobvyklou práci, která je spojena s řadou předsudků, pak můžete pomoc změnit mínění o své skupině především u mladých lidí, kteří bývají nejčastěji účastníky Živé knihovny. Pokud si netroufáte na to být živou knihou, můžete se stát v OPIM knihovníkem, který pomáhá s realizací Živé knihovny. Samozřejmě vítáme jakoukoliv iniciativu. Můžete nám pomoci s propagací, grafikovou, vytvářením obsahu Facebooku, atd.