Pohádky z dalekých krajin

27.08.2012 Mohelnice - Na příměstském táboře v domě dětí a mládeže v Mohelnici se konalo dne 27.8. pohádkové dopoledne. Děti si poslechly vietnamskou pohádku Stříbrná řeka,  ale nebyly jen pasivními posluchači, vždy po krátkém úseku vymýšlely, co se stane dál, jak bude pokračovat, jaké si můžou vzít z pohádky poučení atd. Nadchlo je vysvětlení, proč na podzim prší a uhodly, že stříbrná řeka znamená mléčnou dráhu.

Protože v pohádce vystupovali jeřábi, poskládaly si děti po pohádce vlastního jeřába z papíru. Seznámili se tak s japonskou tvořivou technikou origami a dověděly se o ní spoustu zajímavostí. Skládání sice bylo náročné, opravdu „o moc těžší než vlaštovka“ ale všichni si nakonec svého jeřába odnesli.

Další pohádkou byl příběh mexických indiánů Jak vysvitlo slunce. Děti znovu hádaly, co se stane, seznámili se s indiánskou mytologií a srovnali ji s řeckými bájemi a pověstmi. Také si v pohádce našli ponaučení.

Nakonec si děti pomocí hry zopakovaly, co vše se o pohádkách dověděly, měly totiž za úkol najít poschovávané pohádkové postavy a témata a rozřadit je k jednotlivým zemím. Po rozřazení následovalo společné povídání a vysvětlování, došli jsme nakonec k tomu, že ačkoli pohádkové postavy jsou odlišné v závislosti na zemi, ze které pohádka pochází (například vlk, jaguár a lev, císař a král..) tak poselství pohádek je společné a dobro vítězí nad zlem.

Zuzana Švajgrová