Poznej svět všemi smysly - Indie

07.06.2012 Brno – V odpoledne pátek 7.6.2012 jsme v multikulturním otevřeném klubu Klub cestovatelů v Brně zahájili workshop na téma Indie. Studentům obchodní akademie ELDO jsme připravili program, kdy během tří dnů, třech workshopů měli možnost poznat, co možná nejintenzivněji indickou kulturu. Dnešní den byl věnován obecnému poznání země všemi smysly a na další pokračování je připraven workshop indických tanců a akce s názvem Světové kuchyně se zaměřením na indické speciality. Při příchodu dostaly studentky na čelo tečku bindi. Akce se konala ve vyzdobené čajovně v indickém stylu. Atmosféra byla podkreslena meditační hudbou. Pomocí prezentace fotografií a filmových spotů jsme s Milanem Václavíkem studenty seznámili s indickým kontinentem, historií i přírodními krásami. Čajovnu provonil čaj Masala, který svou výraznou chutí překvapil všechny posluchače. V průběhu povídání nechali studenti mezi sebou kolovat artefakty přivezené přímo z Indie. „Ani den by nestačil na to, abychom pochopili celou indickou kulturu, je toho opravdu hodně, jiný svět, který je tolik vzdálený evropskému stylu.“ Okomentovala průběh akce jedna z posluchaček. Povídání bylo přerušeno podáváním kořeněného pokrmu Aloo gobi. Při průběhu vychutnávání probíhala volná diskuse na nejzajímavější témata. Nejvíce se studenti zajímali o život lidí, rozdíly mezi chudými a bohatými, postavení ženy a tradiční masové svátky jako je třeba Kumbha Mela, kde se v jeden čas sejde až sto miliónů hinduistických věřících. Poznali, že tato země není jenom jedna z nejlidnatějších a nejchudších částí světa, ale je zemí, kde vzniká spousty inspirací pro okolní svět, zemí, která udává směr v mnoha uměleckých odvětvích a současně i zemí, která v posledních letech zažívá obrovský ekonomický rozmach sahající daleko za její hranice…

Po skončení akce jsme si na chvíli povídali s PhDr. Janou Juráskovou, která dala dohromady skupinu skvělých mladých lidí, kteří utvořili příjemnou atmosféru celé akce.

1) Na začátek jedna obligátní otázka. Jak bys zhodnotila průběh akce? Jak Ty, jako pedagog koukáš na zážitkovou formu vzdělávání?
Lektoři motivovali poutavým vyprávěním, zpestřenými zážitky z cest. Již při úvodu akce dokázali vtáhnout do indické kultury přilepením červené tečky studentkám. Studenty motivovalo k poznání Indie už samotné vyzdobení místnosti, kde program probíhal. Atmosféru dokreslovala indická hudba, která zněla z reproduktorů po celý čas.
Zážitková forma vzdělávání více utkví v paměti mladých, neboť zapojili více smyslů do poznání dané problematiky. Zapojili sluch při poslechu hudby, zrak při pohledu na vyzdobení místnosti a promítání fotografií z cest, zapojili čich a chuť při ochutnávce indického jídla a hmat při zkoumání indických masek určených k tanci. Způsob průběhu akce vedl ke kladnému podněcování studentů k učení a zajímání se o problematiku Indie.

2)Máš nějakou výtku nebo radu lektorům? Je něco co tam chybělo, čím bys to obohatila?
Program byl předveden na vysoké úrovni, téma Indie oslovilo jak pedagogy, tak žáky.

3) Je něco, co Tě na dnešní akci hodně překvapilo? Indie je různorodá a každý má v sobě určité povědomí, je ale něco co jsi vůbec nečekala?
Pochopili jsme, že Indie je země kontrastů. Omračuje neuvěřitelným kulturním bohatstvím minulosti, zároveň ale zdrcující chudobou současnosti. Na jedné straně jsme mohli obdivovat místa jako Váranásí nebo Tádž Mahál. Na druhé straně jsme byli zdrceni předměstskými slumy, Indy konající z nedostupnosti hygienického vybavení každý den svoje základní potřeby na kolejích, žebrající děti mrzačené jen proto, aby v očích bohatých vzbuzovaly větší soucit.
Zajímavé bylo vyprávění o způsobu pohřbívání spalování mrtvol na březích řek, přitom šokující dobrovolné upálení žen po smrti manžela v některých částech Indie. Překvapující je postavení žen v Indii, kdy ještě v dnešní době je v jiné pozici, než muž.

4) Jakou důležitost přikládáš multikulturnímu vzdělávání mladých? Může je to v budoucím vývoji nějak inspirovat?
Multikulturní vzdělávání obohacuje život člověka, vede k lepšímu poznání sama sebe a k pochopení života ostatních lidí i k větší toleranci a snášenlivosti jiných kultur v naší republice. Multikulturní výchova může působit jako prevence proti rasismu.

5)Máš nějaká téma nebo nápady na další akce?
Jako další téma navrhuji seznámení s Austrálií a Novým Zélandem, popřípadě Tibetem.
Bylo by zajímavé včlenit do programu i taneční vystoupení dané oblasti. Celý program provedený Davidem Švejnohou a Milanem Václavíkem se studentům velmi líbil a určitě jim zůstane v paměti.

David Švejnoha