Rozdílnost Kultur

Když se podíváme na člena afrického kmene, tak nás na první pohled zaujme „výzdoba“ těla, ale především hlavy a obličeje. Pro Evropany jsou tyto ozdoby dost bizardní a absurdní. Pro africké domorodce jsou tyto ozdoby ideálem krásy. Jestli-že my nemůžeme pochopit proč si Afričané roztahují uši a rty talířky, tak jsou nejspíše pro africké domorodce bizardní obleky a nejnovější výstřelky evropské ale i mimoevropské módy, také dosti nepředstavitelné.
V některých ohledech není mezi africkou a evropskou módní kulturou velký rozdíl. Někdy se jim podobáme, aniž by jsme to zaregistrovali. Mám na mysli viditelná tetování (v některých případech dokonce na obličeji) nebo piercing. Většina pro nás bizardních věcí pochází z tradic, které se „dědí“ z generace na generaci a samotní domorodci sami mnohdy nevědí praktický význam a účel ozdoby.
Většinou jsou tyto ozdoby důležité pro budoucí život (především žen). Bolestné tradice a rituály jsou signálem dospělosti. Pro africké domorodce jsou výrazné ozdoby na obličeji ideálem krásy. Mezi oběma kulturami (africkou a tou naší) jsou paradoxní rozdíly.
Neumím si představit, jak bych přežil týden pít jen hovězí krev a mléko. A na rozdíl od oho by asi černochům nechutnal tvrdý alkohol, který se pije jinde ve světě. Mezi africkou a například jsou, tak rozdílné rysy, že nás někdy mohou i spojovat.
Martin Žalud