SMOK vzbudil pozornost na Bambiriádě

25.-27-05-2012 Cheb – „SMOK“ tak je jmenuje nový projekt realizovaný Asociací středoškolských klubů v ČR a jeho náplní je vytvářet síť multikulturních otevřených klubů po celé republice. Jednotlivé kluby pak spolu mají spolupracovat, vzájemně si vyměňovat nejen programy, ale také klienty.

„My vnímáme multikulturalitu jako něco co je jiné, odlišné či tajemné“ vypráví o pojetí pojmu multikultura manažer celorepublikového projektu Petr Kantor.

„Většina lidí vnímá pojem multikulturní v souvislosti s migrací obyvatel a soužití lidí s rasovými odlišnostmi. V projektu je však možné upozorňovat na odlišné i v jiných kontextech“ říká Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka SMOK v Karlovarském kraji. „Jako příklad této komplexnosti jsme s naším multikulturním otevřeným klubem připravili workshop na Bambiriádě v Chebu“ dodává.

Připravený program měl ukázat život v poválečných letech a kladl si za cíl ukázat odlišnost naší konzumní doby na příkladu života dětí v padesátých letech. Příchozím byl představen přídělový systém a skupiny si sami mohli vyzkoušet odsypat, navážit, odkrojit odpovídající příděl potravin na den.

„Ještě teď mám z toho husí kůži, když si představím, jak málo jídla měl můj dědeček, když byl stejně starý, jako jsem teď já. Připadá mi neuvěřitelné, že neumřeli hlady“ komentuje svůj nový zážitek Dan, účastník workshopu.

Prezentace na krajské Bambiriádě měla nalákat děti a mládež k účasti na projektu. Míra zapojení závisí čistě na nich. Mohou se stát klienty programů jednotlivých klubů, ale také mohou být součástí týmů, které programy připravují. Také dospělým jsou v projektu dveře otevřené. Projekt počítá s partnerstvím s mnoha dalšími organizacemi, mezi které patří organizace pracující s dětmi a mládeží, ale také organizace, které se zabývají začleňováním cizinců, dobrovolnictvím a multikulturou na všech úrovních.

Hana Šnajdrová, Regionální koordinátorka – lektorka SMOK, Karlovarský kraj