Kluby - Moravskoslezský krajMOK Yume při středoškolském klubu ASK ČR v Karviné

Multikulturní otevřený klub YUME sídlí v prostorách karvinské čajovny, kterou založil absolvent tělesné kultry a sportu v Ostravě Lech Toman. I proto dává prostor aktivitám spojených s neformálním vzděláváním a poznáváním světa a jiných kultur. V tomto místě se konají cestovatelské přednášky, jsou pořádány večery s deskovými hrami a jiné netradiční způsoby trávení volného času. V rámci SMOKu v se v prostorách Yume konal například rozvojový večer Někdo holky, jiný vdolky. V prostorách tohoto MOKU se budou akce tohoto typu konat pravidelně jednou za měsíc.

Adresa: Karola Sliwky 623/1, Karviná 1 733 01
www.cajovna-karvina.cz
Kontaktní osoba: Lech Toman


MOK Laja při DDM Český Těšín

MOK Laja je další z klubů, který vznikl v prostorách čajovny. Sám prostor skýtá zajímavou a jinou atmosférou, je proto dokonalým prostorem pro nasáknutí a poznání nového, jiného, cizího a neznámého. Pravidelně se zde konají čajové degustace a programy pořádané v rámci Moravskoslezského kraje.

Mezi mnohé z nich patří např. Víkend jinak, čajové degustace nebo rozvojové večery s dobrovolníky EDS – např. Francouzský večer.


MOK M Klub Městská knihovna Třinec

Je klub pro mladé lidi a studety. Třinecká knihovna se cíleně a systematicky věnuje práci s dětmi, má pěkné oddělení pro dospělé. Již řadu let se snaží vybudovat oddělení pro mládež, doposud však scházely vhodné prostory.

Práce s mládeží je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje knihovny a také jedním z prioritních bodů strategického plánu města.

Nedílnou součástí oddělení bude rovněž oficiální Informační centrum pro mládež, které jim bude bezplatně poskytovat informace z 29 evropských zemí - například o možnostech studia, práce, dobrovolnictví, cestování, a související doplňkové služby. Městská knihovna Třinec je regionálním partnerem evropské informační sítě Eurodesk, poskytovat informace však umožní až zřízení oddělení pro mládež.

V M Klubu se konala např. Akce Někdo holky, jiný vdolky.