Multikulturní programy


Čína všemi smysly

Zdůraznění mimořádné kulturní a geografické rozmanitosti Číny na příkladech čínského, tibetského a ujgurského regionu pomocí působení na všechny smysly

Výprava za čajovým lístkem

Cílem je seznámit žáky s rozdíly mezi sypaným a „pytlíkovým“ čajem, což je spojeno s různými lokalitami v Asii a jejich kulturami.

Jednotlivé krůčky integrace aneb - z Vietnamu do ČR

Cílem programu je seznámit studenty s problematikou integrace migrantů z vesnického prostředí do ČR.Hedvábná stezka

Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s historicko-kulturním fenoménem "Hedvábná stezka".

Latinská Amerika všemi smysly

Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s různorodostí Latinské Ameriky, s její přírodou, historií, kulturou a geografií.

Blízký východ všemi smysly

Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s různorodostí Blízkého východu, s jeho přírodou, historií, kulturou a geografií.Jihovýchodní Asie všemi smysly

Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s různorodostí Jihovýchodní Asie, s její přírodou, historií, kulturou a geografií.

Balkán všemi smysly

Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s různorodostí Balkánu, s jeho přírodou, historií, kulturou a geografií.

Multikultura

Cílem této přednášky/workshopu je nastínit hlavní principy mezikulturního vnímání studentů a nalezení nové perspektivy pro pochopení rozdílných kultur.Mezinárodní bezpečnost

Cílem této přednášky je vysvětlit prakticky základní koncepty mezinárodní bezpečnosti, jak se s nimi setkáváme v každodenním životě, a to zejména v tisku a televizi

Kultura islámu a její interpretace

Cílem programu je vysvětlit základní principy islámu v souvislostech a tím zbavit studenty klasických stereotypů (muslim je terorista, muslimské ženy se zahalují od hlavy k patě atd).

Problém náboženských menšin v Evropě

Cílem této přednášky je načrtnout problém etnických a náboženských menšin v Evropě, kdy a proč se tito lidé ocitli v Evropě a za jakým účelem začali migrovat.Evropská integrace a její úskalí

Cílem této přednášky je vysvětlit základní principy počátečního formování Evropské unie.

Čína v mezinárodních vztazích

Cílem této přednášky je nastínit postavení Číny v mezinárodních vztazích.

Řešení konfliktů

Cílem této přednášky je vysvětlit, proč ve světě vznikají konflikty a jakým způsobem je lze řešit.Athos - republika mnichů

Během multimediální prezentace poznají účastníci klášterní život mnichů.

Balkán - kulturní kotlík

Multimediální prezentace je alternativní metodou učení, připravena etnology speciálním způsobem.

Jak cestovat

Hans Christian Andersen : „Kdo cestuje – ten dva krát žije.”Rumunsko bez stereopytů

Rómské přísloví: „Ne můžeš chodit rovně, když je cesta klikatá.”

Turecko - kuchyně východu

Turecké motto – Mír v Zemi, Mír na Světě.

Maroko – země Islámu

Tolerance a pochopení Ostatních – poznání jiných kultur a naučení se nepoužívat stereotypBalkánské putování

Nebojme se Balkán není jen sýr, stejně tak, jako Česko není jen pivo.

Daleký Blízký východ

Poznejme země, o které měli zájem Arabové i křesťanští křižáci.

Pestrá Čína

V Číně nežijí pouze Číňané.Hedvábnou stezkou po stopách dávných karavan

Vydejme se napříč Asii po historické trase nejdelší obchodní cesty všech dob.

Jihovýchodní Asií po moři i pralesem

Vydejme se do tropické jihovýchodní Asie za jejími pralesy i zlatými pagodami.

Uprchlictví a azylanti

Kdo to je uprchlík? Co je to azyl?Živá knihovna

Představení projektu Živá knihovna