Multikultura jinde

Publikace online
Monografie
Webové stránky


Publikace online
↑ Přejít nahoru

Stanislav Brouček: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, online: odkaz

Markéta Moore: Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity, online: odkaz

L´ubica Obuchová : Čínská komunita v České republice 2001, online:  odkaz

Jana Jiroušková : Integrace Afričanů a Afroameričanů, online: odkaz

Jaroslav Otčenášek: Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990), online: odkaz

Jaroslav Otčenášek: Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991) – Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci, online: odkaz

Barbora Drápalová, Ilona Kolářová: Manželství s cizincem (cizinkou) muslimského vyznání, online: odkaz

Kamila Karhanová, Petr Kaderka: Obraz cizinců v médiích I., online: odkaz

Kamila Karhanová, Petr Kaderka: Obraz cizinců v médiích II., online: odkaz

Drbohlav Dušan, Lupták Milan, Janská Eva, Bohuslavová Jaroslava: Ruská komunita v České republice, online: odkaz

Bohdan Zilynskyj: Ukrajinci českých zemí po roce 1989, online: odkaz

Drbohlav Dušan, Janská Eva, Šelepová Pavla: Ukrajinská komunita v České republice, online: odkaz

Varianty (Člověk v tísni, o.p.s.), Cizinci v ČR, online: odkaz

Varianty (Člověk v tísni, o.p.s.), Interkulturní vzdělávání I.+II., online: odkaz

Evropská komise: Individuální přístup ECRI k jednotlivým zemím: Druhá zpráva o České republice přijatá dne 18. června 1999, online: odkaz


Monografie
↑ Přejít nahoru

Centrum inovativního vzdělávání. 4. díl, Individuální přístup k pomoci jiným, začlenění minorit. Editor Dora Assenza. Olomouc: A, 2007, 137 s. ISBN 978-80-903654-3-8

Cože? Já, a rasista?. Editor Dora Assenza. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2002, 31 s. ISBN 80-238-8066-7.

Stanislav Brouček: Český pohled na Vietnamce (Mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství). Vydal Etnologický ústav AV ČR, Praha 2003

MOREE, Dana a Karl-Heinz BITTL. Dobrodružství s kulturoutranskulturní učení v česko-německé práci s mládeží. Regensburg: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem, 2007, 148 s. ISBN 978-80-7043-566-3.

Dovedu to pochopit?výukový materiál pro multikulturní výchovu. Vyd. 1. Praha: Člověk v tísni, 2007, 180 s. ISBN 978-80-86961-40-8.

CAKL, Ondřej. Dovedu to pochopit?hrozby neonacismu. Vyd. 1. Editor Dana Gabaľová. Praha: Člověk v tísni, 2008, 152 s. ISBN 978-808-6961-545.

MOREE, Dana. How teachers cope with social and educational transformationstruggling with multicultural education in the Czech classroom. 1st ed. Benešov: EMAN, 2008, 270 s. ISBN 978-80-86211-62-6.

ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšinmožnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 43. ISBN 978-808-6429-830.

Identita ve vztahu k národnostním menšinámmezinárodní konference : 5. setkání národnostních menšin a 24. setkání Hnutí R : 10.-11. listopadu 2005. Redaktor Jaroslav Balvín. Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, 469 s. Praha a národnosti. ISBN 80903727081.

Interaktivní rozvoj klíčových kompetencímetodika a aktivity v průřezových tématech : osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. Vyd. 1. Fryšták: Dům Ignáce Stuchlého SKM, 2008, 139 s. ISBN 978-80-254-1956-4.

DYBA, Krystyna. InterEOL – Interkulturní vzdělávání on-lineučebnice. Český Těšín: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, 2007, 135 s. ISBN 978-80-239-9974-7.

NOVÝ, Ivan a Sylvia SCHROLL-MACHL. Interkulturní komunikace v řízení a podnikáníčesko-německá. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 161 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7261-158-4.

PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie[sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 3. vyd. Praha: Portál, 2010, 220 s. Psychologie (Portál). ISBN 978-807-3677-091.

DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romůvybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994, 199 s. ISBN 80-706-7395-8.

Kapitoly z multikulturní tolerance II. Praha: UK EIS SVLP, 2004, 103 s. Člověk a jeho práva. ISBN 80-902-3451-8.

Kapitoly z multikulturní tolerance III. Editor Alena Kroupová, Helena Pavličíková, Michal Šimůnek. Praha: UK EIS SVLP ve spolupráci s Katedrou společenských věd PedF JU České Budějovice, 2006, 102 s. Člověk a jeho práva. ISBN 80-902-3459-3.

Kapitoly z multikulturní tolerance IV. Editor Alena Kroupová. Praha: UK EIS SVLP, 2006, 120 s. Člověk a jeho práva. ISBN 80-903-6230-3.

SPIEGEL, Paul a Přeložili Eva a Pavel DOBŠÍKOVI. Kdo jsou Židé?. 2. vyd. Brno: Barrister, 2010. ISBN 978-808-7029-978.

MACHALOVÁ, Tatiana. Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001, 263 p. ISBN 80-723-9099-6.

ŠIŠKOVÁ, Tatiana (ed.). Menšiny a migranti v České republicemy a oni v multikulturní společnosti 21. století. Vyd. l. Praha: Portál, 2001, 188 s. ISBN 80-717-8648-9.

Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinámmezinárodní konference : 4. setkání národnostních menšin a 23. setkání Hnutí R : 11.-12. listopadu 2004. Redaktor Jaroslav Balvín. Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005, 302 s. Praha a národnosti. ISBN 80-902-9728-5.

Migrace, tolerance, integracesborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 20. a 21. září 2005 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Vyd. 1. Editor Oľga Šrajerová. V Praze: Informační kancelář Rady Evropy, 2005, 392 s. ISBN 80-862-2451-1.


Webové stránky
↑ Přejít nahoru

www.cizinci.cz, spravuje Ministerstvo vnitra ČR

www.czso.cz, Český statistický úřad

www.domavcr.cz, spravuje Centrum pro integraci cizinců