O projektu

Projekt „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.SMOK je:

  • O cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
  • O seberozvoji – V cizím, jiném, neznámém pomáháme dětem a mládeži hledat inspiraci pro jejich vlastní osobnostní seberozvoj.
  • O síťování – Vytváříme síť multikulturních otevřených klubů, které jednotně realizují aktivity vedoucí k naplnění cílů projektu.
  • PRO děti a mládež a jejich volný čas – programy, výstavy, filmy, besedy, víkendovky
  • PRO organizace působící ve volném čase dětí a mládeže – rozvíjení nabídky programů pro děti a mládež
  • PRO pedagogické pracovníky formou – rozvíjení pedagogických přístupů

a byl založen, protože potřebujeme:

  • tvořit jednotné strategie komplexních programů pro prevenci rasismu a xenofobie.
  • vyvíjet a ověřovat nové aktivity pro zájmové vzdělávání.
  • posílit spolupráci jednotlivých organizací.

Více zde »

Kontaktní osoby

Manažer projektu

Petr Kantor, e-mail, tel.: 777 021 478

Metodik projektu – struktury akcí, metodiky

Pavlína Nakládalová, e-mail, tel.: 601 376 390

Metodik projektu – výstavy, filmy, metodiky

Jana Bělohlávková, e-mail, tel.: 604 203 133

Manažer koordinátorů a lektorů

Lucka Gižová, e-mail, tel.: 724 261 389

Finanční manažer

Pavel Zdráhal, e-mail, tel.: 777 914 588

Regionální koordinátoři – lektoři:

Moravskoslezský kraj

Mariola Kluzová, e-mail, tel.: 725637010

Vysočina

Eva Havlíčková, e-mail, tel.: 723 902 099

Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj

Antonín Ferdan, e-mail, tel.: 604 809 590

Středočeský kraj

Lucie Dušková, e-mail, tel.: 601383892

Karolína Kousalová, karolina.kousalova@afs.org, tel.: 607 061 088

Olomoucký a Zlínský kraj

Zuzana Švajgrová, e-mail, tel.: 601383885

Karlovarský a Ústecký kraj

Hana Šnajdrová, e-mail, tel.: 601383888

Plzeňský a Jihočeský kraj

Yambi Yeka, e-mail, tel.: 734219354