Athos - republika mnichů

Cíl:

 • Během multimediální prezentace poznají účastníci klášterní život mnichů
 • Budeme vyprávět o poustevnících žijících z toho, co jim dá příroda
 • Jak si lidé poradí bez telefonu a internetu? A jestli mniši opravdu úuplně rezignují z takového „moderního” života?

Obsah:

 • Budeme vyprávět o pravoslaví
 • Účastníci se dozví, jak vypadá život bez telefonu, internetu, televize a dokonce bez elektrického proudu!
 • Kontroverze týkající se Athos – speciální povolení, zákaz vstupu žen
 • Život na Athosu nutí k zamyšletí – proč tak žít? Hodil bych se k takovému životu?

Lektor:

Země: Řecko

Vhodné předměty: zeměpis, přírodopis, dějepis

Délka: 60 minut

Forma programu: multimediální prezentace

Pomůcky:

 • zatemněná místnost
 • multimediální projektor
 • plátno
 • DVD, notebook

Cena: 500,- Kč