Balkánské putování

Cíl:

  • Uvědomí si význam, že východní Evropa je regionem pro mnohého studenta v podstatě velmi neznámým.
  • Frekventanti se dozví informace v souvislostech od člověka s osobní zkušeností s regionem

Obsah:

  • Rozvinutí multikulturních témat (křesťanství/islám), vazba na ČR.

Lektor:

Země: Balkán

Vhodné předměty: dějepis, zeměpis

Délka: 90 minut

Forma programu: interaktivní

Pomůcky:

  • Dataprojektor
  • hmatací pytlíky s obsahem
  • muzika, přehrávač
  • notebook
  • ochutnávky
  • promítací plátno
  • tužky, papíry

Cena: 500,- Kč