Blízký východ všemi smysly

Cíl:

  • Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s různorodostí Blízkého východu, s jeho přírodou, historií, kulturou a geografií.

Obsah:

Lektor: Topí Pigula

Země: Blízký východ

Vhodné předměty: zeměpis, přírodopis, dějepis

Délka: 90 minut

Forma programu: interaktivní přednáška představující látku působením na všechny smysly (zrak, sluch, hmat, čich i chuť)

Pomůcky: tužka a papír (pro žáky/studenty)