Čína v mezinárodních vztazích

Cíl:

  • Cílem této přednášky je nastínit postavení Číny v mezinárodních vztazích. Jaké jsou Čínské hodnoty (proč si neváží duchovní dědictví a porušují copyrighty, proč z vydělaného dolaru dokážou ušetřit 40 centů a proč porušují lidská práva.
  • Kde všude Čína investuje a proč přispíva k rozvoji v Africe?
  • Co je to novodobá hedvábná stezka a proč Čína udržuje dobré vztahy na Blízkém východě?

Obsah:

  • Základní hodnoty, čísla a data.
  • Jaké je dnes vojenské a ekonomické postavení Číny ve světě.
  • Problém copyrightu a bezzubost mezinárodního společenství.
  • Problém Tibetu a Ujgurů (kulturní nátlak).
  • Investice a rozvoj bez důrazu na dodržování lidských práv (Afrika).
  • Princip novodobé hedvábné stezky, proč Čína potřebuje ochránit pravidelné dodávky ropy a zemního plynu a s tím spjaté udržování dobrých vztahů na Blízkém východě.

Lektor: Eva Klusová

Vhodné předměty: ZSV, geografie, anglický jazyk (přednáška může být vedena anglicky)

Délka: 45 min

Forma programu: Hodina je vedená přednášejícím, který byl k tomuto projektu vyškolený, přednáška je vedená interaktivní formou, důraz je kladen na aktivitu studentů, součástí výuky je použití powerpointové prezentace.

Pomůcky: promítačka, PC, tabule