Evropská integrace a její úskalí

Cíl:

  • Cílem této přednášky je vysvětlit základní principy počátečního formování Evropské unie. Proč šla integrace zejména hospodářským směrem, proč dnes společná zemědělská politika představuje velký problém a kdo jí nejvíce obhajuje.
  • Co je to Společná zahraniční a bezpečnostní politika, a proč se Evropa snaží vybudovat vlastní bezpečnostní agendu?
  • Má nebo nemá Turecko patřit do Evropské unie, a proč?
  • Jaké výhody plynou České republice z členství?
  • Co je to Eurozóna, Shengenská unie a proč není pro Norsko výhodné vstoupit do EU?

Obsah:

  • Základní principy EU a důvod jejího vzniku, plus etapy integrace.
  • Základní instituce a politiky (co to jsou pilíře EU a jak se v EU rozhoduje o jednotlivých politikách, proč český eurokomisař může dát ČR pokutu).
  • Společná zahraniční a bezpečnostní politika (proč nemůže uspět, kdo je pro a kdo je proti a proč? Mluví EU skutečně jedním hlasem? Mají státy EU stejnou váhu?
  • Eurozóna, Shengen, výhody a nevýhody vstupu do EU.

Lektor: Eva Klusová

Vhodné předměty: ZSV, geografie, anglický jazyk (přednáška může být vedena anglicky)

Délka: min 90 min podle potřeby a požadavků školy (podle požadavku lze i zkrátit na 45 min)

Forma programu: Hodina je vedená přednášejícím, který byl k tomuto projektu vyškolený, přednáška je vedená interaktivní formou, důraz je kladen na aktivitu studentů, součástí výuky je použití powerpointové prezentace.

Pomůcky: promítačka, PC, tabule