Hedvábná stezka

Cíl:

  • Působením doslova na všechny smysly seznámení žáků/studentů s historicko-kulturním fenoménem „Hedvábná stezka“, sítí obchodních cest, která spojovala 2500 let Středomoří s Asií, a po které se kromě zboží šířily hlavně vynálezy, myšlenky, náboženství, věda a filozofie.

Obsah:

Lektor: Mgr. Lukáš Synek PhD

Země: Čína

Vhodné předměty: zeměpis, přírodopis, dějepis

Délka: 90 minut

Forma programu: interaktivní přednáška představující látku působením na všechny smysly (zrak, sluch, hmat, čich i chuť)

Pomůcky: tužka a papír (pro žáky/studenty)