Jednotlivé krůčky integrace aneb - z Vietnamu do ČR

Cíl:

Cílem programu je seznámit studenty s problematikou integrace migrantů z vesnického prostředí do ČR, základy rozdílů vietnamského jazyka, kulturní zajímavosti a aplikacijednoho z oborů dané školy ve VSR. Žáci by si měli uvědomit, že je integrace přirozený důsledek pobytu v novém prostředí, co vše je třeba v jejím rámci zažít.

Lektor:

Mgr. Jiří Kocourek

Vhodné předměty:

ZSV, geografie, jazyky, dějepis

Délka:

90 min či více, nebo částečná realizace v jedné hodině

Forma programu:

Hodina je vedená lektorem, který žil několik let ve Vietnamu a dlouhodobě se věnuje problematice integrace a rozvojové spolupráce. Budou použity metody neformálního vzdělávání, různé aktivity, debata, názorné ukázky.