Jihovýchodní Asií po moři i pralesem

Cíl:

 • představit obecné rysy JV Asie podané prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků lektora pomocí působení na všechny smysly
 • zdůraznit zajímavě jedinečné znaky některých zemí a jejich přínos pro světovou kulturu
 • rozvinutí téma multikulturních interakcí na příkladu Malajsie
 • poukázat na význam tropických pralesů a na globální dopady jejich ničení

Obsah:

 • diskuze nad obecnými znaky regionu; výčet zahrnutých zemí
 • příroda JV Asie a problematika pralesů
 • audiovizuální slideshow Malajsie, Brunej a Singapur s etnickou hudbou
 • buddhismus a jiná náboženství JV Asie
 • audiovizuální slideshow Barma
 • ochutnávka jídel JV Asie
 • audiovizuální slideshow Filipíny
 • hádání zvukových nahrávek
 • osahání dovezených předmětů (např. zlaté plátky, soška Buddhy, muslimská čepička apod.)
 • vyplňování tajenky v průběhu programu

Lektor: Mgr. Lukáš Synek, PhD.

Země:

Délka: 90 minut

Forma programu: interaktivní

Pomůcky, které zajistí škola: dataprojektor, ozvučení, promítací plátno, propisky

Pomůcky, které zajistí lektor: počítač, hudební přehrávač, dovezené artefakty, ochutnávky,  nakopírovaná tajenka

Cena: 500,- Kč