Kultura islámu a její interpretace

Cíl:

  • Cílem programu je vysvětlit základní principy islámu v souvislostech a tím zbavit studenty klasických stereotypů (muslim je terorista, muslimské ženy se zahalují od hlavy k patě atd).
  • Dalším cílem je, aby se studenti naučili zohledňovat kulturu a náboženství (muslimky v Bosně pijí alkohol a jedí vepřové a přesto se hlásí k islámu stejně jako ženy v Indonézii).
  • Další klasický stereotyp je, že Arab je muslim, popřípadě muslim je Arab. Mnoho lidí neví, že se v Egyptě nacházejí velké komunity arabských křesťanů (koptů) stejně jako v Libanonu (maronité). Tyto komunity se potýkají s různými problémy, nebo jsou naopak politickým systémem privilegovány. (s tím spojené působení Hizballahu v Libanonu)

Obsah:

  • Jak je v médiích interpretován izraelsko-palestinský konflikt? Je to náboženský konflikt? Je to konflikt o zdroje (vodu?) nebo území? (cílem je vysvětlit že na území Izraele žijí izraelští Arabové, židé, ortodoxní židé, Palestinci a mají různé vyznání, i když mají stejnou státní příslušnost. Také problém pásma Gazy a proč lze očekávat eskalaci konfliktu, co je to Východní břeh Jordánu a kdo v něm vládne. Popřípadě postavení žen v Izraeli a v Palestině.
  • Kdo to jsou Šíté a kdo Sunnité, jaké mají svatá místa a jak je odlišíme.
  • Jaké jsou základní principy Islámu a které povinnosti by měl každý muslim splnit (je muslimský bankovní systém možnou ochranou před další ekonomickou krizí?)

Lektor: Eva Klusová

Vhodné předměty: ZSV, geografie, anglický jazyk (přednáška může být vedena anglicky)

Délka: 45 – 90 min podle potřeby a požadavků školy

Forma programu: Hodina je vedená přednášejícím, který byl k tomuto projektu vyškolený, přednáška je vedená interaktivní formou, důraz je kladen na aktivitu studentů, součástí výuky je použití powerpointové prezentace.

Pomůcky: promítačka, PC, tabule