Pestrá Čína

Cíl:

  • zdůraznění mimořádné kulturní a geografické rozmanitosti Číny na příkladech čínského, tibetského a ujgurského regionu pomocí působení na všechny smysly
  • nové reálie podané prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků lektora
  • zdůraznit význam staré čínské kultury
  • ukázat zajímavé aspekty současného života a politiky v Číně

Lektor: Mgr. Lukáš Synek, PhD.

Země: Čína

Délka: 90 minut

Forma programu: interaktivní

Pomůcky, které zajistí škola: dataprojektor, ozvučení, promítací plátno, propisky

Pomůcky, které zajistí lektor: počítač, hudební přehrávač, dovezené artefakty, ochutnávky,  nakopírovaná tajenka

Cena: 500,- Kč