Problém náboženských menšin v Evropě

Cíl:

  • Cílem této přednášky je načrtnout problém etnických a náboženských menšin v Evropě, kdy a proč se tito lidé ocitli v Evropě a za jakým účelem začali migrovat, jaká je politika jednotlivých států vůči nim a co tato politika způsobuje. (rozdílný přístup Velké Británie, Anglie a Španělska)

Obsah:

  • Kdy a proč začala velké emigrace do Evropy a kteří politici tuto otevřenou imigrační politiku prosazovali. (cílem je vysvětlit že za velkými etnickými a náboženskými imigračními vlnami v Evropě stojí zejména ekonomický rozvoj zemí západní Evropy, kdy země usilovaly a příliv levné pracovní síly.)
  • Největší menšiny v Evropě a různé imigrační politiky zemí vůči nim (Balkán, Španělsko, Velká Británie a Francie, popřípadě Skandinávie)

Lektor: Eva Klusová

Vhodné předměty: ZSV, geografie, anglický jazyk (přednáška může být vedena anglicky)

Délka:45 – 90 min podle potřeby a požadavků školy

Forma programu: Hodina je vedená přednášejícím, který byl k tomuto projektu vyškolený, přednáška je vedená interaktivní formou, důraz je kladen na aktivitu studentů, součástí výuky je použití powerpointové prezentace.

Pomůcky: promítačka, PC, tabule